TRADITIONAL CHROME


Amp-/Voltmätare 2

Hastighetsmätare 1

Nivåmätare 3

Temperaturmätare 5

Tryckmätare 6

Varvräknare 4