Försäljningsvillkor

 
 

Försäljningsvillkor

1. Priser

Lagstadgad mervärdesskatt ingår i våra priser. Frakt tillkommer. Priserna gäller enligt separat prislista, med reservation för prisändringar, vilket görs löpande under hela året. Dröjsmålsränta debiteras med 12% från och med den 1 juli 2022 Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

2. Betalning

 1. All försäljning sker mot kontant betalning,  efterkrav samt följande kort: Bankkort, Köpkort, Eurocard, Master Card, PK-Bankkort, Sparbankskort, VISA, Rikskort, DKO, Access, Finax, Diners, JBC, American Express. Väljer du att betala med kort på postorder måste du uppge kortnummer och giltighetstid, samt kontrollsiffror på kortets baksida. Företag kan beviljas kredit efter sedvanlig kreditprövning. Äganderättsförbehåll gäller tills varan är till fullo betald.
 2. Vid beställning av artiklar som vi ej lagerför, kräver vi en deposition på 50% av köpesumman. Depositionen krediteras på fakturabeloppet. Vid ej utlöst försändelse returneras ej depositionsavgiften. Detta förfarande gäller alla kunder.

3. Montering av delar

 1. Kunden har ansvaret att kontrollera varans rätta beskaffenhet innan den monteras.
 2. Vid montering av reservdelar skall bilfabrikantens eller reservdelsfabrikantens anvisningar följas. Montering av reservdelar ska ske fackmannamässigt.
 3. På trimningsdelar ges endast funktionsgaranti.
 4. Varornas överensstämmelse med Svensk Bilprovning tillämpade normer kontrolleras av kunden i de fall där sådana normer tillämpas. Vi lämnar ingen garanti i detta avseende.

4. Byten

 1. Bytesrätt gäller endast efter överenskommelse med ansvarig person på Hansen Group. Bytesrätt förutsätter att varan och emballage är oanvänd, oskadd och rengjord. Varan skall returneras i originalförpackningen, som måste vara emballerad. Faktura/kvitto och ett meddelande om anledningen till bytet måste bifogas. Vid avsaknad av faktura/kvitto debiteras 50 sek. Returfrakt betalas av köparen. Varor som återsänds mot postförskott, efterkrav eller med mottagarfrakt utlöses ej. 20% expeditionsavgift avdrages varuvärdet vid alla byten.

 2. Vissa artiklar bytes ej, såsom brutna förpackningar av packnings- och repsatser, förgasare som använts, munstycken till förgasare, el-artiklar och i övrigt artiklar som inte utan större svårigheter kan kontrolleras, om de är kompletta. Artiklar som är skadade eller använda på något sätt, så att de ej kan säljas som nya, bytes ej. Specialbeställda varor bytes eller återköps ej.
 3. Bytesrätten innebär rätt till byte mot andra artiklar eller tillgodokvitto. ÅF: RMA-nummer krävs för retur/reklamation. Ansökan görs på webben.

   

5. Reklamationer

 1. Rapport om försening eller saknat gods måste ske inom 7 dagar.
 2. Kunden måste rengöra reklamationsartiklar. Visar det sig att reklamation inte är berättigad, kan kunden debiteras rengöringskostnaden.
 3. Reklamationer rörande ofullständig eller felaktig leverans eller fel i levererat gods skall ske snarast efter att ofullständigheten eller felet upptäckts eller kunnat upptäckas, normalt inom 21 dagar. Faktura/kvitto och ett meddelande om anledningen till reklamationen måste bifogas. Vid avsaknad av faktura/kvitto debiteras 50 sek.
 4. Hansen Group begränsar sitt garantiåtagande till utbyte av skadad eller felaktig del, såvitt kunden inte kan styrka att Hansen Group har agerat vårdslöst. Montering, indirekta-, eller följdskador ersättes således ej.

6. Skador

Emballaget på försändelsen skall kontrolleras i samband med mottagandet. Om skada uppkommit på försändelsen, skall kunden lämna skadeanmälan till fraktfirman omgående, när skadan konstaterats. Vi följer konsumentköplagens anvisningar.

 
 

Myyntiehdot

1. Hinnat

Kaikki hinnat ovat ruotsin kruunuissa. Hintamme sisältävät lakiperusteisen arvonlisäveron, mutta ei kuljetusta. Hinnat määräytyvät erillisen hinnaston mukaan. Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin. Hintojen päivitys on jatkuvaa. Viivästyskorkoa veloitetaan 12%:lla Heinäkuun 1:stä 2022 lähtien Emme vastaa paino - tai kirjoitusvirheistä.

2. Maksutavat

 1. Voit maksaa tekemäsi ostokset käteisellä, postiennakolla tai jälkivaatimuksella sekä seuraavilla luottokorteilla: Pankkikortti, Ostokortti, Eurocard, Master Card, PK-Pankkikortti, Sparbankskort, VISA, Rikskort, DKO, Access, Finax, Diners, JBC, sekä American Express. Kaikki maksut on suoritettava ruotsin kruunuissa. Mikäli haluat maksaa postitilauksesi luottokortilla, sinun täytyy ilmoittaa numero, voimassaoloaika sekä kortin kääntöpuolella olevat tarkastusnumerot. Liikeyrityksille voidaan myöntää luottoa tavanomaisen luottokelpoisuusmäärityksen jälkeen. Me pidätämme itsellemme tuotteen omistusoikeuden, kunnes se on kokonaisuudessaan maksettu.
 2. Tilatessanne tuotteita, joita emme varastoi, on suoritettava 50 %:n etumaksu. Etumaksu hyvitetään kauppalaskun summassa. Etumaksua ei palauteta lunastamattomista lähetyksistä. Tämä käytäntö koskee kaikkia asiakkaitamme.

3. Asennus

 1. Asiakkaalla on tuotteen tarkastusvastuu ennen sen asentamista.
 2. Varaosia tai tarvikkeita asennettaessa, täytyy noudattaa autonvalmistajan tai varaosa-/tarvikevalmistajan ohjeita. Varaosien asennus tulee tehdä ammattimaisesti.
 3. Viritysosille myönnetään ainoastaan toimintatakuu.
 4. Asiakkaan tulee tarkistaa varaosien ja tarvikkeiden yhdenmukaisuus AKE:n/katsastusviranomaisten asettamien normien mukaan. Tässä suhteessa emme myönnä varaosille emmekä tarvikkeille takuuta.

4. Vaihto-oikeus

 1. Tuotteilla on vaihto-oikeus ainoastaan mikäli asiasta on sovittu vastaavan, Hansen Groupin henkilökuntaan kuuluvan, henkilön kanssa. Vaihto-oikeus edellä mainitun mukaan edellyttää, että tuote sekä pakkaus ovat käyttämättömiä, vahingoittumattomia sekä puhdistettuja. Tuote on palautettava hyvin paketoituna, alkuperäisessä pakkauksessaan. Mukaan on liitettävä kauppalasku/kuitti sekä viesti palautuksen syystä. Kauppalaskun/kuitin puuttumisesta veloitetaan 50 SEK. Ostaja maksaa palautuksen rahtikulut. Emme lunasta maksamattomia, postiennakko- tai jälkivaatimus lähetyksiä (palautuksia). Veloitamme käsittelykuluina 20 % tuotteen arvosta kaikkien palautuksien yhteydessä.
 2. Joillakin tuotteilla ei ole palautusoikeutta, kuten esimerkiksi avatut tiiviste- ja korjaussarjat, asennetut kaasuttajat, kaasuttajien suuttimet, sähköosat sekä muut tuotteet, joiden toimivuus ja kunto on vaikeasti tarkistettavissa. Palautusoikeus koskee vain käyttämättömiä, vahingoittumattomia ja myyntikelpoisia tuotteitta. Erikoistilatuilla tuotteilla ei ole lainkaan palautus-/vaihto-oikeutta.
 3. Vaihto-oikeus merkitsee oikeuden vaihtaa toisiin tuotteisiin tai hyvityskuittiin. Jälleenmyyjät : RMA-numero vaaditaan palautuksille/reklamaatioille. Anomus tehdään kotisivullamme.

5. Reklamaatiot

 1. Huomautukset myöhästyneestä tai puuttuvasta toimituksesta tulee tehdä 7 päivän sisällä.
 2. Asiakkaan on puhdistettava reklamaatiotuotteet. Mikäli käy ilmi, että reklamaatio ei ole oikeutettu, voidaan puhdistuskulut veloittaa asiakkaalta.
 3. Reklamaatiot, jotka koskevat puutteellista tai virheellistä lähetystä tai virhettä lähetetyssä tuotteessa, täytyy tehdä välittömästi, kun epätäydellisyys tai virhe on havaittu tai olisi pitänyt havaita, tavallisesti 21 päivän kuluessa. Mukaan on liitettävä kauppalasku/kuitti sekä viesti reklamaation syystä. Kauppalaskun/kuitin puuttumisesta veloitetaan 50 SEK.
 4. Hansen Group rajoittaa takuusitoumuksensa vioittuneen tai virheellisen osan vaihtoon, mikäli asiakas ei voi todistaa, että Hansen Group on toiminut huolimattomasti. Näin ollen asennusvirheitä tai välillisiä vahinkoja ei korvata.

6. Vahingot

Lähetyksen pakkauksen kunto on tarkistettava vastaanoton yhteydessä. Mikäli lähetys on vahingoittunut, täytyy asiakkaan tehdä vahinkoilmoitus välittömästi rahdinkuljettajalle. Muutoin sovellamme kuluttajansuojalain määräyksiä.

  

Sales Terms

1. Pricing/Shipping Policy

All pricing is in Swedish Funds. Sales tax is included in all prices. Shipping charges are added to each order. All prices are as per separate price list and subject to change without notice. Price adjustments are performed throughout the year. enalty APR will be charged at 12% as of July 1, 2022 We are not responsible for typographical errors.

2. Payment Policy

 1. Payments can be made by Cash. We accept the following cards: Check Card, Online Card, Eurocard, MasterCard, PK-Bank Card, Sparbanken Card, VISA, Rikskort, DKO, Access, Finax, Diners, JBC, and American Express. Businesses may apply for credit. We will perform a credit check and assign a credit limit if approved. All payments must be made in Swedish Funds. Should you choose to pay by credit card on a C.O.D. order, you must provide a credit card number, expiration date, and the card member ID number on the back of your card. Transfer of ownership will be fulfilled when the goods are paid in full.
 2. Our special order policy requires a 50% non-refundable deposit. Upon receipt of your order we will make the 50% deposit charge to your check/credit card. Cash deposit is acceptable. Once we receive your special orders, we will ship the special order and charge you the balance due. Should you cancel your order before it is shipped to you, you will not be charged the balance due, but the 50% deposit will be held as a restocking fee. This is a required by all customers.

3. Assembly Policy

 1. The customer is required to make sure no parts are missing or damaged prior to assembling.
 2. When assembling auto parts, the car manufacturer’s or auto part manufacturer’s instructions must be followed. All assembly jobs must be performed professionally.
 3. High-performance parts are only covered by operational warranty.
 4. All the norms set by Svensk Bilprovning regarding the ordered auto parts are to be checked by the customer. We do not cover any warranty in this sense.

4. Exchange Policy

 1. All exchanges must be authorized by a Hansen Group customer service representative. All returned items and packing must be unused, cleaned, and in resalable condition. The returned items must be in its original packaging. You must include a copy of your invoice/receipt with a complete explanation of the problem. Should an invoice/receipt not be included, a 50 Sek handling fee will be charged. Return the item to us postpaid. Items returned C.O.D., per invoice, or receiver fee will not be accepted. All returned items are subject to a 20% handling fee, which will be deducted from the value of the product only.
 2. Certain items are not refundable, such as broken packaging of gasket and jiffy kits, used carburetors, carburetor jets, electric items, and items that cannot be easily tested if there are missing components. Damaged or used items that are not in resalable condition are not exchanged. Special ordered items are absolutely not exchanged or repurchased.
 3. Exchanged goods can be substituted for other items or store credit. Retailers: RMA-number is required for returned or claimed merchandise. Please apply on our Web Site.

5. Claims Policy

 1. Claims regarding delays or missing items must be reported within 7 days.
 2. The customer is responsible for cleaning all returned items . Should the claim not be authorized, the customer will be charged a cleaning fee.
 3. Claims regarding failure of providing an incomplete or incorrect delivery address or any damaged or missing/incomplete product sets must be reported within 21 days after goods have been received. You must include a copy of your invoice/receipt with a complete explanation of the problem. Should an invoice/receipt not be included, a 50 Sek handling fee will be charged.
 4. Warranty is limited to damaged or defect parts, unless the customer can prove Hansen Group has been negligent. Assembly, indirect-, or upcoming damages are not covered.

6. Damaged Merchandise

The customer is required to inspect for any damage to the packaging upon delivery. You must make claims for shipping damage immediately by contacting the shipping company. We follow the restrictions and recommendations of the Consumer Purchases Act.