Välj språk
Change language

 

Nyheter

 


 

Vald Butik Byt Butik
 

Gulf

 
 

Nyheter

 
 
 

Spillolja - oljeåtervinning

Spilloljehantering samt tjänster och utrustning för oljeåtervinning

Varuinformationsblad GLFGM.pdf | GLFGM Gulf Multiresponse.pdf | Gulf Spilloljehantering.pdf

Gulf Multiresponse

Gulf MultiResponse är ett unikt naturligt absorberingsmedel som absorberar mer än 8 gånger jämfört med traditionella absorberingsmedel på marknaden. Produkten är uppbyggd av bomullsplantefibrer som kemiskt modifieras för att dra till sig olika vätskor och oljor. Då MultiResponse är uppbyggt av brännbart material blir återvinningen mycket billigare jämfört med kalk/sand absorberingsmedel som klassas som farligt avfall.
 

8 gånger effektivare

När man häller över MultiResponse på oljefläcken absorberas oljan in i molekylstrukturen av fibrerna. När oljan väl är inkapslad blir den helt torr och klumpar sig i små helt torra klumpar. Genom att hälla absorberingsmedlet genom en sil kan större delen av materialet återvinnas för ytterligare oljespillsbekämpning. Jämfört med traditionella absorberingsmedel kan medlet återanvändas upp till 8 gånger och totalt används upp till 30 ggr mindre material än vanliga medel.
 

Rekommenderad användning

All typ av bekämpning av miljöfarliga vätskor såsom:

  • Bränslen – diesel, bensin, flygbränsle
  • Olja – alla slags smörjmedel
  • Paraffiniska oljor, tex. fotogen.
  • Emulsioner/vattenbaserade oljor såsom skärvätskor, glykoler, bromsvätskor.
  • Alkoholer – metanol, etanol etc.

Återvinningsstaion

Till MultiResponse finns en mycket praktiskt återvinningsstation. Innehåller spade, borste samt sil för att återvinna det använda medlet.

Enkel och smidig användning

6 ggr snabbare användning jämfört med traditionella sand/kalkbaserat absorberingsmedel. Det räcker med en snabb behandling. Ingen väntetid på att oljan ska sugas upp. Man behöver inte bearbeta oljespillet flera gånger för att få torrt och rent.

Häll över MultiResonse och borsta in medlet i oljan. Rikligt av MultiResponse kan användas på oljespillet då det mesta återanvänds. Det enda som återstår efter silning är torra klumpar. Se mer på videon här nedan.


Vi tar hand om spillolja

Vi fokuserar på miljön och hjälper till med spilloljehantering. I samarbete med Ragnsells erbjuder vi våra kunder hämtning av spillolja till självkostnadspris. Vi garanterar att all hantering och transport sker kontrollerat och miljömässigt. Annat miljöfarligt avfall såsom filter, batterier, glykol etc kan vi även ta hand om till ett fördelaktigt pris. Det enda du behöver göra är att anmäla dig för detta genom oss på Gulf så tar vi hand om resten.

Spilloljesystem

Tillsammans med Alentec Orion men även Ragnsells tar vi fram system för att hantera och lagra spillolja. Vi har även tankpejlingsystem för spillolja som gör att du slipper övervaka och boka hämtning. Vi kommer automatiskt när tanken börjar bli full.

Övrig oljehantering

I samarbete med Alentec Orion kan vi leverera all typ av utrustning för att hantera olja i verkstaden eller på industrin. Oavsett om det rör sig endast om en fettspruta eller hela tryckluftsdrivna smörjoljeanläggningar. Vi installerar bulkhantering med automatiska tankpejlingssystem där du endast betalar för din förbrukning av olja.
Kontakta oss gärna för ytterligare diskussion om ovan oljehanteringslösningar.